Kranbilen – en pålitlig byggkompis

15 oktober 2019 admin

Om du är en av dem som på något sätt är involverad i att bygga saker, vet du hur värdefullt det är att ha tillgång till rätt kranbil vid rätt tillfälle. Rör det sig om en nybyggnation kan kranbilen många gånger vara användbar genom hela byggprocessen, från starten med markarbeten och pålning till slutförandet av själva byggnaden.

Bra lyfthjälp behövs också vid renoveringar där en äldre byggstandard kan krocka med dagens behov och förutsättningar. Då kan det vara skönt att kunna lyfta saker på plats, istället för att behöva frakta upp byggmaterialet genom trånga och känsliga trappuppgångar.

 

Olika förutsättningar kräver olika lyft

Behovet av kranbil varierar ofta beroende på vad som ska lyftas och hur förutsättningarna ser ut. Ibland behövs en liten och smidig kranbil som kan få plats på en trång gata, och ibland är det själva lyftkranens styrka som är det viktiga. Det finns flera företag som hyr ut kranbilar och förare, om du söker en kranbil i västerås är Vigo Andersson Entreprenadmaskiner AB ett alternativ.

Kranbilar och skickliga förare gör att arbetet går framåt och att arbetsplatsen är säker att vistas på. Det är också en fördel att kranbilen är flyttbar och enkelt kan användas till flera olika typer av lyft.

 

 

Kranbilar erbjuder flexibilitet

Beroende på vilket arbete som ska göras, behövs också olika typer av utrustning. Kranbilar är väldigt flexibla kan användas både till markpålning och till arbeten på hög höjd. Om det gäller ett fasadarbete behövs kanske en personkorg för att arbetet ska kunna utföras så säkert som möjligt. Ska stora mängder rivningsmassor fraktas bort kan en betongbasker vara lämplig. Om gipsskivor behöver lyftas på plats så fungerar en gipskalle bäst. 

Oavsett vilket behov du har och vilken typ av utrustning som behövs, så är en pålitlig lyftpartner som gärna ställer upp en ovärderlig hjälp.

Fler nyheter